Biblioteka miast ogrodów

ROZWÓJ HISTORYCZNY PODŁÓDZKICH MIAST-OGRODÓW NA PRZYKŁADZIE MIASTA-LASU KOLUMNY, Magdalena Baranowska

Miasto ogród Jaszuny (Litwa)

Miasto ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji dawniej i dziś, Magdalena Szczepańska

Osiedle “Dyrekcja” w Chełmie - ocena założenia
po 80 latach od rozpoczęcia budowy, Budownictwo i Architektura 6 (2010) 119-135, Bogusław Szmygin, Maciej Trochonowicz

TRABANTY. UDZIAŁ ERNSTA MAYA W KONKURSIE NA PRZEBUDOWĘ WROCŁAWIA I JEGO KONCEPCJA MIAST SATELITARNYCH, Republika Ernst May

Rocznik Muzeum w Gliwicach nr XIV z 1999 - str. 193 artykuł pani Irmy Koziny o “Dzielnicach mieszkaniowych…”, materiał na temat Wilczego Gardła

Wyrodne dziecko suburbanizacji, ResPublika, Marcin Muth

Kamienna Góra i jej wille, Ewa Kowalska

Skarby z teczki Antoniego Jaworniskiego, Murator

Miasto-ogród Żyrardów, Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic

Zalesie Dolne 1, Magazyn Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

Maria Sołtys, Miasta Ogrody na szlaku kolejki WKD, Podkowiański Mgazyn Kulturalny nr. 47

Katrin Schulze, Przeszłość i przyszłość parku miejskiego w Mieście-Ogrodzie Podkowa Leśna - propozycja warsztatów, Podkowiański Magazyn Kulturalny nr. 47

Miasto przyszłości, Miasto-ogród Młociny pod Warszawą, CYFROWA BIBLIOEKA NARODOWA POLONA

Dr. Władysław Dobrzyński, Istota i Rozwój idei Howarda, CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA

Dr. Władysław Dobrzyński, Postępy ide miast-ogrodów u nas i w Anglii, , CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA

Jagiellonów, Uzdrowisko, miasto - ogród pod Wilnem, CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA

Józef Holewński, Miasto Przyszłości, CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA

Dr arch. Krzysztof Domaradzki, Podkowa Leśna a procesy urbanizacyjne, Podkowiański Magazyn Kulturalny nr. 49

Miasto - las Kolumna i jego historia…  OPRACOWANIE INTERNETOWE, STOWARZYSZENIE „LAS KOLUMNA”

Miasto-Ogród Hellerau, dr Susanne Jaeger, inż. Dypl. Gunther Woelfle, Politechnika w Dreźnie, Podkowiański Magazyn Kulturalny nr.47

Małgorzata Wittels, Antoni Jawornicki, Podkowiański Magazyn Kulturalny nr.49-50

Katarzyna Pluta, Idea miasta-ogrodu - panaceum na rozproszenie miast, Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Kraiobraz peryferii miejskich na przykładzie wrocławskich osiedli mieszkaniowych, Zuzanna Borcz, Monika Czechowicz, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

Zielone Utopie, Daniela Szymczak, Sztuka Architektury

Miasto - ogród, Niezależny Serwis Informacyjny Gliwice, nr. 02/2006

Ząbki - miasto ogród, Jerzy Majewski, Gazeta Wyborcza

Młociny - Miasto - ogród, Jerzy Majewski, Gazeta Wyborcza

Oficerska Sadyba i Miasto Ogród Czerniaków, Tomasz Urzykowski, Gazeta Wyborcza

Miasta Ogrody, Gazeta Wyborcza

Idea Miasta Ogrodu a…, wystawa SARP

Od biskupina do miast - ogrodów. Początki spółdzielczej drogi, Spółdzielnie Mieszkaniowe

Agata Gabić Jak zbudować miasto - ogród, czyli o wcieleniach pewnej utopii, Magdazyn Autoportret

Miasto - ogród, Wikipedia

Powrót do Ogrodu, Urszula Szyperska, POLITYKA

Na podłódzkich letniskach, Muzeum Historii Miasta Łodzi

Na początku była łysa góra, Moje Osiedle

Osiedla we Wrocławiu (1900-1939), Wanda Kononowicz, Muzeum Architektury

Artykuł o mieście - ogrodzie Hellerau Goethe Institute

OGRODY

Historia Ogrodów Modernistycznych, www.historiasztuki.com.pl

Ogrody w dwudziestoleciu międzywojennym. Zmierzch wielkiej tradycji, H. Faryna Paszkiewicz, Czytelnia Onet.pl

Wiejskie ogrody przydomowe - zegrodki - małe ogrody botaniczne, Waldemar Szendera, Pracownia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachRobert A.M. Stern, David Fishman, and Jacob Tilove. Monacelli Press, 2013

MATERIAŁY W JĘZYKACH OBCYCH

Ebenzer good, The Economist

he Wekerle Estate: Budapest’s Hidden Garden City, Jennifer Walker

Paradise Planned: The Garden Suburb and the modern city, By Robert A.M. Stern, David Fishman, and Jacob Tilove. Monacelli Press, 2013

Dennis Hardy, Tomorrow and Tomorrow 1899 - 1999, The TPCA’s first hundred years, and the next…

Stephen V. Ward, The Garden City: an enduring model for sustainable urbanisation.

Karl Eckert, Garden cities: lessons from Germany

Craig Johnson, Green Modernism: The Irony of the Modern Garden Cities in Southeast Asia

Peter Hall, Cities of Tomorrow, an intellectual history of urban planning and design in the 20th Century (The City in the Garden, str. 87 - 142 )

STRONY INTERNETOWE

Town and Country Planning Association (Stowarzyszenie Na Rzecz Planowania Miast i Wsi)

Stowarzyszenie Giszowiec

Giszowiec - unikatowe osiedle-ogród

Historia Giszowca

Nikiszowiec

Europejska Sieć Miast Ogroów w Dreźnie/Hellerau

Berlińskie Osiedla okresu Modernizmu wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

“Initiative Welterbe - Siedlungen der Berliner Moderne” (World Heritage Initiative – Berlin Modernist housing estates)

Fundacja Miasta Ogrodu Letchworth/Garden City Heritage Foundation

Letchworth: Garden City History Museum

Walt Disney’s original EPCOT Project