Materiały dla Organizatorów OO

RAPORT DOTYCZĄCY WSPPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OTWRTE OGRODY 2004-2011 (CZYTAJ TUTAJ)

W dniu 6 czerwca 2010 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wystosował pismo do wszystkich organizatorów OO na Mazowszu.
ZCIĄGNIJ PISMO TUTAJ

Urząd Marszałkowski jest najpoważniejszym sponsorem Otwartych Ogrodów w poszczególnych miejscowościach. Dziękiwsparciu UM powstała na przykład grafika i logo Otwartych Ogrodów. Z racji tej opinie Pana Marszałka na temat zasad organizacyjnych są dla nas ważne.

Do wszystkich organizatorów używających nazwę i logo Otwarte Ogrody

Otwarte Ogrody są projektem chronionym polskim prawem autorskim. Jest to wypracowana i sprawdzona formuła projektu. W związku tym samorządy i organizacje, które chcą użyć nazwy OTWARTE OGRODY muszą to zgłosić oraz przestrzegać zasad prawa autorskiego.

NOWA WERSJA REGULAMINU. W nowej wersji uwzględniona została część uwag organizatorów oraz nowa sytuacja organizacyjna.

Koordynatorzy lokalni, którzy chcą realizować projekt są proszeni o potwierdzenie, że zgadzają się z zasadami określinymi w zmodyfikowanej, ze względu na nową sytuację organizacyjną, wersją regulaminu.

ZCIĄGNIJ ZMODYFIKOWANY REGULAMIN OTWARTYCH OGRODÓW

W ramach tego regulaminu obowiązuje przy towrzeniu WSZYSTKICH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH na których znajduje się nazwa i logo Otwartych Ogrodów identyfikacja wizualna projektu.

We wszystkich materiałach promocyjnych nalezy umieścić adres strony www.otwarteogrody.pl. Na stronie tej której znajduą się programy OO we wszystkich miastach, informacje o historii i autorach projektu.

FONTY

Napis Festiwal Otwarte Ogrody oraz główne napisy w materiałach promocyjnych powinny być zawsze w kolorze zielonym napisane niepogrubioną czcionką o nazwie Antykwa Półtawskiego

Jest to wyjątkowa czcionka zaprojektowana w latach dwudziestych XX weku, w czasie świetności miast - ogrodów, przez polskiego grafika i typografa Adama Jerzego Półtawskiego.

Teksty w materiałach promocyjnych napisane powinny być czcionką Trebuchet MS, znaną nam z Worda, w kolorze czarnym lub odcieniach szarości.

LOGO Otwartych Ogrodów może być cieniowane, w odcieniach zieleni na białym tle lub (jasno zielonym) lub białe na zielonym tle.  W przypadku druku materiałów w odcieniach szarości -  logo szare na białym tle lub białe na szarym tle.

Miło widziane w materiałach promocyjnych są elementy i detale charakterystyczne dla poszczególnych miast (jak np detal architektoniczny, loga itp), dopsowane jednak do identyfikacji wizualnej projektu - określonych 2 fontów, logo oraz kolorystyki biało-zielono-czarno-szarej.