Dom, ogród, miasto - styl życia na XXI wiek

Misia i Magda, warsztaty, Podkowa Leśna 2007, zdj. Z. Patoka

Projekt Otwarte Ogrody wzmacnia dyskusję na temat ekologii i ochrony środowiska,ochrony i konserwacji historycznych struktur. Jeśli ekologię rozumiemy w szerokim sensie biorąc pod uwagę aspekty ekonomicznej i ekologicznej wartości recyklingu istniejących budynków to tematy ekologii i konserwacji dziedzictwa (ang. sustain) stają się ze sobą blisko powiązane. Ochrona dziedzictwa ma więc “zielony” aspekt. Projekt Dom, Miasto, Ogród - styl życia na XXI wiek miał na celu poruszyć zagadnienia ochrony dziedzictwa i ekologii traktując je jako dwie strony jednego zagadnienia.

Wydarzenie skierowane było do samorządów, organizacji pozarządowych, nauczycieli, studentów i mieszkańców miejscowości zielonych położonych wokół Warszawy (oraz willowych dzielnic Warszawy).

Na projekt składały się:

Prezentacje dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju miast
3 warsztaty (Dialog z Otoczeniem popr. D. Śmiechowski, Ginący Detal popr. M. Leonard, Zrównoważony rozwój miasta - ogrodu, popr. J. Smales i P. Richards)
Wystawa map historycznych miasta - ogrodu Podkowa Leśna, autorstwa prof. A. Tyszki
Wystawy ekologicznych produktów dla budynków i ogrodów
Kiermaszu roślin ogrodowych zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej
Wycieczek po ogrodach

Wydarzenie organizowane było przez M. Prosińską pod auspicjami i przy wsparciu Miasta Podkowa Leśna i Stowarzyszenia Związek Podkowian.

Partnerami były Stowarzyszenie Architektów Polskich, British Council, Preservation Trades Network, Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej. Patronatem honorowym objął wydarzenie Ambasador Królestwa Danii, Minister Środowiska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.