Ginący Detal/ARCHIWUM

Detal werandy, Willa Jukawa, Podkowa Leśna, zdj. M. ProsińskaPiękna klamka, Willa Toninek, zdj. J. ProsińskiDrewniana rzeźba w stylu zakopiańskim z lat 1920ch, zdj. M. ProsińksaPiecyk w willi z lat 1930ch w Podkowie Leśnej, zdj. J. ProsińkiPiękna klatka schodowa

Es wird der Adobe Flash Player benötigt und im Browser muss Javascript aktiviert sein..

Style architektoniczne i charakterystyczny dla nich detal definiują wygląd historycznego miasta. Mimo tej ważnej roli, detal architektoniczny polskich miastach - ogrodach jest zagrożony, z wyjątkami, całkowitym zniknięciem. A przecież dziedzictwo to łączy społeczność lokalną z przeszłością; świadczy o geniuszu dawnych rzemieślników; jest częścią historii sztuki, kultury i techniki, ma wielki wpływ na estetykę miasta. Może być również inspiracją podczas projektowania nowych budynków i detali w mieście. Nowe technologie i presja ekonomiczna powodują, że właścicele wymieniają elementy architektoniczne zamiast je konserwować. Utrata tej części naszego dziedzictwa poprzez stopniowe niszczenie, niefachowe remonty i „ulepszenia” pozbawi miasta-ogrody ich genius loci.

Celem projektubyła dokumentacja detalu architektonicznego z lat 20-30ch, podniesienie świadomości urody i potrzeby ochrony tej niespodziewanie delikatnej części naszego dziedzictwa. Organizatorzy projektu chcieli również wzmocnić dyskusję na temat ekologicznej wartości renowacji i „recyklingu” dziedzictwa.

Początki projektu sięgają 2005 roku, kiedy po raz pierwszy do Podkowy Leśnej przyjechała niezwykła osoba, przedastawicielka Preservation Trades Network, Misia Leonard, która poprowadziła warsztaty dokumentacji drewnianej, zagrożonej zniszczeniem Willi Jukawy w Podkowie Leśnej. W roku 2007 warsztaty kontynuowane były pod kierunkiem z Misi Leonard i dr hab. Edyty Supińskiej - Polit.

W 2008 roku grupa wielbicieli detalu architektonicznego przeprowadziła dokumentację 12 zabytkowych budynków w Podkowie Leśnej, ze specjalnym uwzględnieniem zagrożonego detalu.

W warsztatach w 2008 roku udział wzięli:

Karolina Lenarczyk, studentka historii sztuki

Andrzej Katiuk, student architektury

Magdalena Komornicka, studentka historii sztuki

Maria Świerżewska, studentka historii sztuki

Olgierd Jankowski, architekt

Michał Maziarski, student konserwacji drewna

Piotr Borowiec, wzornik przemysłowy (Borodesign)

Jacek i Jan Prosińscy, operatorzy filmowi

Warsztaty poprowadziła Magdalena Prosińska, INTBAU, Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości

Osoby te są autorami wielu zdjęć ilustrujących tą stronę.

Warsztaty odbyły się pod patronatem UNESCO, KOBIDZ i INTBAU.

Nasza praca nie byłaby możliwa bez wsparcia mieszkańców Podkowy Leśnej, właścicieli budynków, które dokumentowaliśmy oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej mieszczącego się w Pałacyku Kasyno.

Na podstawie zebranych materiałów powstaje projekt internetowej bazy danych, który zwieńczy naszą pracę. Projekt realizują dr. Tomasz Traczyk i Maciej Rybiński, informatycy z Politechniki Warszawskiej. Baza danych powinna być gotowa pod koniec roku 2009.