Kontakt

Magdalena Prosińska
KURATOR WYSTAWY
Tel: 0176 810 18 326
Email: mprosinska@wp.pl
Mgr Etnologii UW, M.A. Ochrona Światowego Dziedzictwa UNESCO (Wydz. Architektury w Cottbus). Doświadczenia badawcze w Polsce, Gruzji, Wietnamie, USA, Niemczech.
Od 2005 roku w miejscowościach województwa mazowieckiego współtworzy projekt Otwarte Ogrody i inicjuje działania edukacyjne, kulturalne i promocyjne dotyczące dokumentacji, ochrony i rozwoju dziedzictwa, a także ekologii. Założyła i prowadzi portal internetowy Kraina Miast - Ogrodów (www.miastaogrody.pl), którego celem jest promocja dziedzictwa mazowieckich miast-ogrodów. Za działania na rzecz Mazowsza nagrodzona szeregiem nagród, m.in prestiżową Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego. Od 2009 roku prezes Fundacji Dziedzictwo dla Przyszłości, w ramach której koordynuje projekt Otwarte Zagrody skierowany do historycznych wsi. Celem głównym tego projektu jest ochrona oraz znalezienie alternatywnych sposobów użytkowania zabytkowej architektury wiejskiej, rozwój turystyki oraz promocja historycznego rzemiosła i sztuki ludowej. Jest przedstawicielem INTBAU w Polsce (Międzynarodowa Sieć Specjalistów na Rzecz Tradycyjnej Architektury i Urbanistyki) oraz członkiem PTN (Preservation Trades Network). Mieszkając w Podkowie i Berlinie współpracuje przy projektach polsko-niemieckich.

FACEBOOK