Mały Londyn 2006

Projekt Mały Londyn zrealizowany w roku 2006 w ramach II edycji Festiwalu Otwarte Ogrody miał na celu ukazanie działalności Państwa Podziemnego na terenie Milanówka, Podkowy Leśnej i Brwinowa oraz upamiętnienie Exodusu ludności Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego.

W miejscowościach leżących w paśmie kolejki WKD znaleźli schronienie liczni mieszkańcy Warszawy po upadku Powstania. Warszawiacy zapełnili Podkowę Leśną, Brwinów i Milanówek. Liczba osób, która przebywała na tym terenie czterokrotnie przewyższała dzisiejszą liczbę mieszkańców. Stacje kolejki EKD zalepione były ogłoszeniami, „kartkami z adresami przy pomocy których mąż szukał żony, rodzice dzieci, i każdy w ogóle dawał sobie znak życia”.

Wśród cywilów opuszczających stolicę znajdowali się przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego pozostający w konspiracji, aby kontynuować walkę. Wielu z nich związało swoje popowstaniowe losy z Podkową Leśną, Milanówkiem, Brwinowem. Tutaj przeniósł się niemal cały aparat Państwa Podziemnego, działały departamenty i agendy Delegatury Rządu, ukrywali się przywódcy partii politycznych tworzących Radę Jedności Narodowej, przebywał ostatni Delegat Rządu Londyńskiego na Kraj, funkcjonowały radiostacje zapewniające łączność z Londynem. Sowiecki komisarz wojenny a zanim dygnitarze komunistyczni w odniesieniu do trzech miejscowości używali terminu Mały Londyn. W latach powojennych renoma Małego Londynu nie była bez wpływu na politykę państwa komunistycznego wobec przedwojennych letnisk Warszawy.

Więcej informacji o Małym Londynie znajdziecie Państwo w wywiadach ze świadkami historii w zakładce Opowiedzcie Nam.

Autorami i realizatorami projektu byli Łukasz Willmann i Magdalena Prosińska.

II edycja Festiwalu Otwarte Ogrody pod hasłem Mały Londyn zrealizowana została przy wsparciu organizacyjnym Warszawskiego Centrum Demokracji Lokalnej, które dzięki życzliwości prezesa Fundacji, prof. Jerzego Regulskiego, użyczyło autorom biura i księgowości oraz wsparciu finansowym trzech gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Partnerami były Muzeum Powstania Warszawskiego i szereg organizacji pozarządowych i samorządowych działających w trzech gminach.