Mazowsze - Kraina Miast ogrodów

Przemierzając lasy otulające stolicę Polski - Warszawę natraficie na szereg przedwojennych enklaw - miast-ogrodów, uzdrowisk i letnisk - to Mazowiecka Kraina Miast - Ogrodów.

Każde z tych miejsc ma niepowtarzalną atmosferę; zamieszkane było i jest przez interesujące osoby, o których krążą legendy. Miejscowości w Krainie Miast-Ogrodów możemy nazwać żyjącym muzeum polskiej architektury willowo - ogrodowej końca XIX oraz XX wieku - od architektury wernakularnej i Świdermajera po Awangardę - piękne budynki i ogrody, które opowiadają historie o swoich budowniczych, artystach i rodzinach, które je ufundowały i zamieszkiwały dawniej i dziś.

Te czarujące opowieści usłyszycie wędrując po Mazowieckiej Krainie Miast - ogrodów… Wystarczy się w nie wsłuchać!

Najlepszym momentem do odwiedzenia Mazowieckiej Krainy Miast - ogrodów jest Festiwalu Otwarte Ogrody, który jest coroczną impreza integracyjna i promocyjna organizowaną przez społeczności lokalne podwarszawskich miast - ogrodów. W celu zapoznania się z programem Festiwalu odwiedź zakładkę Program 2011. W celu zaoznania się z historią mazowieckich, polskich i światwych miast ogrodów poczytaj infomacje w zakładkach po prawej stronie.

Opisane tutaj miejscowości - uzdrowiska, letniska i miasta-ogrody - nawiązują charakterem do szeroko pojętej idei miasta-ogrodu.

Po parcelacjach nawiązujących urbanistyką do idei miasta - ogrodu, na zalesionych działkach wznoszono komfortowe wille letnie, pensjonaty letniskowe i rezydencje przeznaczone dla warszawskich elit biznesowych, inteligencji i przedstawicieli świata artystycznego, którzy pragnęli uciec z miasta i spędzić czas blisko natury. Osiedla te nie  w pełni odzwierciedlają idee E. Howarda. Są jej mazowiecką recepcją,  różną od miast-ogrodów projektowanych całościowo jako osiedla w Anglii, Saksonii czy Prusach. Miejscowości te i dzielnice odznaczają się charakterystyczną architekturą, planem urbanistycznym i strukturą społeczną.

Niektóre z tych miejscowości czy dzielnic Warszawy od kilku lat wspólnie realizują projekt Otwarte Ogrody. Kraina Miast - ogrodów jest realizowana w nawiązaniu do tego projektu.

Dziekuję wszystkim osobom, które wsparły stronę ciekawymi informacjami, artykułami i zdjęciami!

Zapraszam do współtworzenia informacji o mazowieckich miastach ogrodach, uzdrowiskach i letniskach wszystkich z Państwa, którzy posiadają ciekawe informacje.