Rezultaty OO

W ciągu sześciu lat realizatorzy projektu Otwarte Ogrody mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami.

We wszystkich miejscowościach/dzielnicach projekt okazał się skutecznym narzędziem integracji lokalnych społeczności miast - ogrodów oraz promocji miejscowości/dzielnic poprzez dziedzictwo kulturowe i naturalne. Animuje też społeczności do podejmowania konkretnych kroków w kierunku rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Oto przykładowe rezultaty projektu Otwarte Ogrody w niektórych miejscowościach:

Józefów
Integracja mieszkańców, artystów i świata lokalnego biznesu. Impreza bardzo dobrze przyjęta i z ogromna frekwencją.
Zwrócenie uwagi na historyczną, zagrożoną zniknięciem architekturę Świdermajer a także  architekturę współczesną, wykorzystującą historycznie związany z miejscem detal architektoniczny - realizacja projektu Świdermajer XXI wieku.

Milanówek
Udostępnienie zabytkowego parku i willi Turczynek i rozpoczęcie działań na rzecz rewitalizacji, a poprzez to podnoszenie świadomości mieszkańców w sferze ochrony zabytków i zieleni na terenie Miasta Ogrodu.
Rozpoczęcie przez Urząd Miasta Milanówek działań wokół Willi Waleria, Muzeum Jana Szczepkowskiego.
Wydobycie na światło dzienne dziedzictwa kulturowego, historycznego i artystycznego związanego z jedwabiem i jego historią w Milanówku.
Powstanie trasy turystycznej szlakiem zabytkowych willi, które odegrały rolę podczas II Wojny Światowej: “Milanówek- Mały Londyn”
Podkowa Leśna
Podczas warsztatów z lokalną społecznością powstanie wstępnych wytycznych do rewitalizacji Parku Miejskiego
Przystąpienie Podkowy Leśnej do Międzynarodowej Sieci Miast Ogrodów z siedzibą w Hellerau.
Początek współpracy trzech sąsadujących gmin Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek w kwestii rozwoju turystyki
Utworzenie Szlaku Muzealnego a terenie dwóch gmin, który wcześniej funkcjonował podczas Festiwalu Otwarte Ogrody.
Warszawa - Sadyba
Szybkie uchwalenie i wpisanie na mapę Warszawy Skweru “Staszych Panów”, upamiętniającego m.in. byłego mieszkańca Jeremiego Przyborę.
Stworzenie alei edukacyjnej i materiałów edukacyjnych dla szkół o chronionych ptakach rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.
Wpisanie “Centrum Edukacji Ekologicznej i Integracji” do projektu planu ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.
Zalesie Dolne
2 publikacje z cyklu “Zalesie- moje miejsce na ziemi”
Podkreślenie wartości walorów zabytkowego układu urbanistycznego i zabytkowych wilii zalesiańskich przyspieszyły procedurę wpisu tych obiektów do rejestru zabytków
Efektem wymiernym jest realizowany projekt powstania muzeum- instytutu sztuki ilustratorskiej im. Jozefa Wilkonia w Zalesiu Dolnym.
W 2009 roku wpisany został do Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Mazowieckiego projekt szlaku turystycznego p mazowieckich miastach-ogrodach Kraina Miast - Ogrodów.